FG Leadership

Jag har engagerat Peter i kulturförändringsarbete i flera fabriker med lyckat resultat. Han är en mästare att läsa av det som händer i rummet och fånga grupper och individer till utveckling. Mina medarbetares återkoppling är generellt väldigt positiv:
Surret när de kliver av bussen från medarbetarutvecklingen –  ”den bästa utbildning jag fått, varför har vi inte fått detta tidigare”.
Återkoppling en tid därefter –  ”jag förstår mig själv och mina arbetskamrater bättre, vi har en bättre dialog nu och tar tag i saker innan det blir en grej”